Zimní vybavení

Prodej lyžařského a snowboardového vybavení

Prodáváme lyže, snowboardy a vybavení těchto značek:
(veškeré zboží je pouze na objednávku - tedy není u nás skladem k přímému odkupu)

Lusti Gravity Botas Elan Skis
 

Půjčovní řád lyžařského a snowboardového vybavení

Kauce

Na zapůjčené vybavení je vybírána kauce, která je vratná při navrácení zapůjčeného vybavení. V případě poškození, ztráty či odcizení zapůjčeného vybavení bude tato kauce použita na úhradu vzniklých škod. Kauce je vybírána ve smluvní výši dle aktuálního ceníku nebo dohodou.

Směrnice

1. Vybavení se půjčuje na dobu předem dohodnutou mezi půjčovnou a zákazníkem proti zákazníkem předloženému OP. Výše půjčovného je vypočítána dle aktuálního ceníku nebo dohodou.
2. Zápůjčné je splatné předem při vyzvednutí vybavení. V případě opožděného vrácení předmětu nájmu bude nájemci účtována pokuta ve výši dvojnásobku sjednané ceny za jeden zápujčný den. Zároveň je nájemce povinen uhradit půjčovně škody, které ji prokazatelně vznikly v důsledku pozdního vrácením zapůjčeného vybavení.
3. Za jeden zápujční den se považuje takový den, ve kterém měl zákazník lyžařské vybavení v držení déle než 8 hodin, minimálně se však účtuje cena za dva zápujční dny.
4. Půjčovna je povina předat zapůjčené vybavení zákazníkovy ve stavu způsobilém k řádnému užívání a seznámit zákazníka s obsluhou zapůjčeného vybavení.
5. Zákazník musí být předem seznámen s půjčovním řádem a s výší půjčovného.
6. Zákazník nemá právo (není-li dohodnuto jinak) zapůjčené vybevení přenechat k užívání třetí osobě.

Zákazník je povinen:
a. Při převzetí zapůjčeného vybavení se přesvědšit o jeho stavu.
b. Seznámit se s půjčovním řádem a tento dodržovat.
c. Vrátit zapůjčené vybavení řádně očištěné a dále v provozuschopném stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení. V opačném případě mu bude účtována pokuta dle rozsahu znečištění a poškození.
d. V případě poškození zapůjčeného vybavení dohodnout se s půjčovnou na opravě, která bude zákazníkem uhrazena.
e. V případě zničení či ztráty zapůjčeného vybavení zaplatit půjčovně náhradu ve výši ceny zapůjčeného vybavení v den zapůjčení.

Rezervace

Vybavení je možné si rezervovat. Při rezervaci je zákazník povinen složit zálohu ve výši 50% sjednané koncové ceny za zapůjčení. V případě zrušení rezervace je záloha vratná v případě, že se tak stane minimálně 2 dny před plánovanou zápujčkou.

Poznámka: Seznámení s půjčovním řádem potvrzuje zákazník
svým podpisem na příjmovém dokladu o zápůjčce.

Ceník půjčovného

Sjezdové vybavení dětské - carving

den
1
2
3
4
5
6
7
kauce
boty
65,-
100,-
140,-
170,-
205,-
230,-
255,-
500,-
lyže
110,-
190,-
270,-
330,-
395,-
450,-
500,-
1000,-
komplet
150,-
270,-
390,-
480,-
575,-
660,-
735,-
1500,-

Sjezdové vybavení pro mládež a dospělé - carving

den
1
2
3
4
5
6
7
kauce
boty
80,-
130,-
185,-
240,-
285,-
330,-
375,-
1000,-
lyže
150,-
250,-
350,-
470,-
560,-
650,-
735,-
1500,-
komplet
200,-
360,-
525,-
680,-
825,-
960,-
1085,-
2500,-

Snowboardingové vybavení

den
1
2
3
4
5
6
7
kauce
boty
80,-
130,-
185,-
240,-
285,-
330,-
375,-
1000,-
snowboard
150,-
250,-
350,-
470,-
560,-
650,-
735,-
1500,-
komplet
200,-
360,-
525,-
680,-
825,-
960,-
1085,-
2500,-

Zapůjčení helmy ke kompletu je za příplatek 20,- Kč
Všechny ceny jsou uváděny v Kč a včetně DPH
Změny vyhrazeny
Ceník aktualizován 1.11.2014

 

Bazar

1. Vybavení je přijímáno pouze do komisního prodeje a to řádně očištěné
a v provozuschopném stavu.
2. Je v zájmu zákazníka informovat se o průběhu prodeje jím doneseného vybavení.
3. Pokud se majitel vybavení do 12 měsíců od data převzetí vybavení půjčovnou sám nepřihlásí, propadá toto vybavení půjčovně (z prostorových důvodů není možné skladovat tolik vybavení. Také po této době lze předpokládat, že původní majitel nemá
již o vybavení zájem).
4. Půjčovna si vyhrazuje právo nepřijmout vybavení, o kterém se půjčovnou pověřený pracovník domnívá, že je neprodejné (např. zastaralé, poškozené, předražené apod.)
5. Cena je stanovována po dohodě s majitelem.
6. Body 1 - 6 platí pro vybavení přijaté od 1.11. 2007.
7. Dle zákona 253/2008 sb. jsme povinni provést identifikaci klienta
dle § 7 pís.f a § 8 odst.2 pís.a . Tato identifikace je provedena z předloženého OP či jiného dokladu totožnosti). Bez předložení OP nebude zboží do komise přijato.

Výběr z aktuální nabídky

ALPINA J3

Lyžařské boty ALPINA J3 | velikost 25 | cena: 800Kč | půjčovné na celou sezonu: 400Kč

LOWA AC 70

Lyžařské boty LOWA AC 70 | velikost 23 | cena: 900Kč | půjčovné na celou sezonu: 400Kč

Dalbello SX 1.9

Lyžařské boty Dalbello SX 1.9 | velikost 19,5 | cena: 400Kč | půjčovné na celou sezonu: 200Kč

Nordica Super 0.1

Lyžařské boty Nordica Super 0.1 | velikost 19,5 | cena: 650Kč

DeeLuxe

Snowboardové boty DeeLuxe | velikost 20 | cena: 400Kč

X-fact Magic Girl

Dívčí brusle X-fact Magic Girl | velikost 27-30 | cena: 450Kč

Miles

Dívčí brusle Miles | velikost 35-38 | cena: 550Kč

Botas

Dívčí brusle Botas | velikost 29 | cena: 390Kč

Botas Montreal 102

Brusle Botas Montreal 102 | velikost 39 | cena: 600Kč

Atomic Balanze

Lyže Atomic Balanze | délka 150cm | cena: 1990Kč

Nordica HotRod

Lyže Nordica HotRod | délka 140cm | cena: 1500Kč | půjčovné na celou sezonu: 850Kč

Elan Race pro

Lyže Elan Race Pro | délka 90cm | půjčovné na celou sezonu: 650Kč

Blizzard Blizzi

Lyže Blizzard Blizzi | délka 90cm | půjčovné na celou sezonu: 650Kč

Elan Flow Jr

Lyže Elan Flow Jr | délka 80cm | půjčovné na celou sezonu: 650Kč

Blizzard RC

Lyže Blizzard RC | délka 120cm | cena: 1490Kč

Sporten Cult

Lyže Sporten Cult | délka 166cm | cena: 2900Kč

Marker 3motion

Vázání Marker 3motion |na desku (deska je součástí lyží), nepoužité| cena: 1250Kč

Marker smotion 11

Vázání Marker sMOTION 11 |na desku (deska je součástí lyží), nepoužité| cena: 1250Kč

 

Servis lyžařského vybavení

Provádíme servis veškerého lyžařského vybavení sjezdařského, běžeckého i vybavení určeného pro snowboarding. Naše služby zahrnují montáž vázání (jak sjezdového, běžeckého tak i snowboardingového). Dále nabízíme ošetření skluznic jako je jejich broušení, parafinování či broušení hran. Také provádíme opravy skluznic. Vázání vám krom montáže také rádi odborně seřídíme včetně potvrzení o seřízení pro pojišťovnu.

Ceník servisních prací

Odborné seřízení vázání s potvrzením pro pojišťovnu
115,- Kč
Montáž vázání se seřízením - sjezd
200,- Kč
Montáž vázání - běh
120,- Kč
Montáž vázání - snowboard
60,- Kč
Broušení hran + parafinování
180,- Kč
Parafinování
60,- Kč
Broušení skluznic, hrany, parafin
300,- Kč
Kontrola vázání, základní nastavení
60,- Kč
Výseky skluznic, lepení skluznice
od 100,- Kč
Broušení bruslí
50,- Kč

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH
Změny vyhrazeny
Ceník aktualizován 23.10.2017

© 2004-2017 Albridge - Všechna práva vyhrazena | Validní HTML 4.0 Transitional / CSS Level 3